เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา

หัวข้อข่าว : โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนาถุง และรับเมล็ดพันธืผักพระราชทาน
รายละเอียด :

รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร. เป็นประธานเกี่ยวข้าวนาถุง ใน “โครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และได้ทำการขยายผลจากข้าวนาถุงมาเป็นผักในถุงปลอดสารพิษ เมื่อ ๙ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ น. พ.อ.เอกภาพ สุหร่าย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร.(ท.) เป็นประธานเกี่ยวข้าวนาถุง ใน “โครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี นายพศิน บัวหุ่ง ผอ.ร.ร.เชื้อเพลิงวิทยา, นางอนงค์ เมืองไทย นายก อบต.เชื้อเพลิง, นายธวัชชัย งามศิริ ครูชำนาญการ ร.ร.หนองแวงวิทยาคม , นายธานี ชื่นบาน นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติราชการแทน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์), นายทองยอด เสาะรส กลุ่มเกษตรกรบ้านทมอ, นางนางพชกร ตรงใจ สหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน จำกัด, นายพินิจ เมืองไทย กำนันตำบลเชื้อเพลิง, ผญบ.ตำบลเชื้อเพลิง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเกี่ยวข้านาถุง ใน “โครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จว.สุรินทร์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๓๐๐ คน มีรายละเอียดดังนี้ - รับชมการแสดงของนักเรียน จำนวน ๔ รายการ - ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว - ร่วมกิจกรรมนวดข้าว โดยการนวดข้าวแบบสมัยโบราณ - วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับวิธีการปลูกผักในถุง - ร่วมกิจกรรมปลูกผักในถุง โดยการนำถุงดำจากการปลูกข้าวที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ - สรุปการวัดผลผลิต จะแจ้งให้ทราบภายหลัง ผลลัพธ์ - ครูและนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้และขยายผล โดยการนำถุงดำที่ใช้ปลูกข้าวนาถุงแล้วนำกลับมาใช้ปลูกผักในถุง ซึ่งทำให้ประหยัดต้นทุนในการปลูกอีกทางหนึ่ง - เป็นการเรียนรู้ โดยการใช้นวัตกรรมต่างๆ มีการนำมาขยายผล การพัฒนาร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการ ชาวนามืออาชีพ สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป

[อ่าน:47 ครั้ง]

ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา   / สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม)
อัลบั้มภาพประกอบกิจกรรม
Error Connect to Database