เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา

หัวข้อข่าว : การพัฒนาชุดกิจกรรมขีววิทยา โดยใช้การจัดการเรียนรู้เเบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียด : การพัฒนาชุดกิจกรรมขีววิทยา โดยใช้การจัดการเรียนรู้เเบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบัวเชดวิทยา[อ่าน:176 ครั้ง]


ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา   / สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ)
อัลบั้มภาพประกอบกิจกรรม
Error Connect to Database