เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

หัวข้อข่าว : 28-29พฤษภาคม2559 อบรมถอดบทเรียนตามหลัก ปศพพ
รายละเอียด : วันที่ 28-29พฤษภาคม2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากสถานศึกษาพอเพียงเเกนนำ 16 โรงเรียน ณ ห้องประชุมชัยมงคล โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โดยมีประธานในพิธี นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ[อ่าน:230 ครั้ง]


ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย   / สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง)
อัลบั้มภาพประกอบกิจกรรม
Error Connect to Database