เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา

หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู
รายละเอียด : โรงเรียนหนองอียอวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการเคารพต่อผู้ให้การอบรมปลูกฝังความรู้และวินัยในการเรียน ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความซาบซึ้ง ซึ่งมีทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ อาคารยกยอ โรงเรียนหนองอียอวิทยา[อ่าน:359 ครั้ง]


ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา   / สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา)
อัลบั้มภาพประกอบกิจกรรม
Error Connect to Database