เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม

หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมวันรำลัก Word Thing Day 2015
รายละเอียด : โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมได้ส่งตัวแทนผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวัน ร่วมกิจกรรมวันรำลัก Word Thing Day 2015 ณ โรงเรียนสิรินธร[อ่าน:354 ครั้ง]


ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม   / สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร)
อัลบั้มภาพประกอบกิจกรรม
Error Connect to Database