เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม

หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
รายละเอียด :

เมื่อวันที 19 ธันวาคม 2557 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ โดยให้นักเรียนได้คิดท่าทางประกอบเพลงและร่วมกันร้องอย่างสนุกสนาน มีการประกวดแข่งขันกันทุกระดับชั้น ก่อให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะพร้อมส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการไปด้วย

[อ่าน:252 ครั้ง]

ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม   / สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร)
อัลบั้มภาพประกอบกิจกรรม
Error Connect to Database