เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร

หัวข้อข่าว : เส้นทางของกาลเวลา สุรวิทยาคาร 2556
รายละเอียด : เส้นทางกาลเวลา.........ครูเกษียณ ๒๕๕๖ ครู ส.ว.ค. ก่อเกื้อ กิจก้อง กาจเอย คือ มนุษย์มนัสทอง เทิดไว้ ผู้ เพียรพัฒน์ไทยผอง พูนเพิ่ม สร้าง ส่งชนเยาว์ให้ ห่อนโง่ขลาดเขลา ปัญญา พาเราแจ้ง กระจ่าง จิตเฮย สอนเด็ก ตามแนวทาง ถ่องแท้ ดีมี สุดใจวาง ใจสู่ คุณธรรม นำวิชช์แล้ เลิศแล้วเริงไฉน ขอ ให้กุศลทิพย์ ท่านทำ มานอ ครู เกษียณเกษมฉ่ำ ชื่นหล้า สุข ใดใฝ่เทพธรรม ดลเถิด นิรันดร์ สุขส่องฟ้ง เฟื่องฟุ้งใจเทอญ อนงค์นาฎ จันทา...ประพันธ์ [อ่าน:412 ครั้ง]


ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร   / สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร)
อัลบั้มภาพประกอบกิจกรรม
Error Connect to Database