เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร

หัวข้อข่าว : ASEAN DAY
รายละเอียด : โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน นำโดย นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการ นายอร่าม บูรณ์เจริญ รองผู้อำนวยการ นายทรงศักดิ์ เสนาวงศ์ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมกันแต่งชุดประจำชาติอาเซียน เพื่อเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งในการกิจกรรมีการแสดงประจำชาติของแต่ละชาติ โดยนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร และมีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้ มีการออกร้านแสดงสินค้าของประเิทศอาเซียน และการประกวด แข่งขันการแต่งกายประจำชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรัยนจำนวนมาก [อ่าน:366 ครั้ง]


ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร   / สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร)
อัลบั้มภาพประกอบกิจกรรม
Error Connect to Database