เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร

หัวข้อข่าว : ค่ายเรียนรู้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงานและดาราศาสตร์ ม.3 สุรวิทยาคาร
รายละเอียด : โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้จัดโครงการ “ค่ายเรียนรู้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงานและดาราศาสตร์” สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (SMET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนและดาราศาสตร์ (วังดุมเมาท์เทนแคมป์) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และครูที่ปรึกษา จำนวน 6 ท่าน เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ซึ่งมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.3 จำนวน 112 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญ มีเจตคติที่ดี และมีตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและพลังงาน กิจกรรมที่สำคัญๆ ประกอบด้วย 1) ฟังการบรรยายเรื่อง “พลังงานทดแทนในปัจจุบัน”และ “ภาวะโลกร้อน” 2) กิจกรรมWalk Rally “เมื่อเราไม่มีไฟฟ้าใช้” 3) เรียนรู้พลังงานต่างๆภายในโครงการ สัมผัสกับสถานีเรียนรู้ของจริง 1. การผลิตไฟฟ้า จากพลังงานงานแสงอาทิตย์ 2. การผลิตไฟฟ้า จากพลังงานลม 3. การสูบน้ำ จากกังหันลมความเร็วลมต่ำ 4. การผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้า เพื่อเป็นตัวเชื้อเพลิงร่วมในรถยนต์ 5. การใช้พลังงานจากแก๊สชีวภาพ 6. การผลิตแก๊สชีวมวลใช้ในครัวแทนแก๊ส LPG 7. เตาเผาถ่านและการทำน้ำส้มควัน 8. การอบผลไม้จากตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 9. การย่างไก่และหมูจากเตาย่างประหยัดพลังงาน 10. การผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 11. การผลิตน้ำร้อนจากแอร์(เครื่องปรับอากาศ) 12. กังหันน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า 4) ดูงาน เรื่องการผลติกระแสไฟฟ้า เขื่อนศรีนครินทร์ 5) ศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ [อ่าน:514 ครั้ง]


ภาพข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร   / สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร)
อัลบั้มภาพประกอบกิจกรรม
Error Connect to Database