ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมพลศึกษา
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอศีขรภูมิ และอำเภอใกล้เคียง ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมพลศึกษา ... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
เชิญชวนคนไทยออกกำลังกาย
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย เปิดสนามกีฬา ให้คนไทยได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง เชิ... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน
วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายนิเวศน์ เนินทอง ประธานคณะกรรมการฯและประธานสหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง พร้อมด้วย ว... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1ชุมนุม1ผลิตภัณฑ์
วันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จัดกิจกรรมเปิดโลก 1 ชุมนุม 1 ผลิตภัณฑ์ ในการนี้ นายประยุท... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย