เข้าค่ายโครงการสัมพุทธยันตี
วันที่ 9-11 กันยายน 2559 นักเรียนโรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้เข้าร่วมโครงการสัมพุทธชยันตี เฉลิมพระเกียร... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
การนิเทศติดตามความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
วันที่ 8 กันยายน 2559 โรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้รับการประเมินกำกับติดตามนิเทศโรงเรียนในฝัน จากสำ... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพช่างเครื่องเงินสุรินทร์พื้นฐาน ประจำปี 2559
วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 พิธีเปิดงาน "โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพช่างเครื่องเงินสุรินท... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
มอบบ้านสบายให้ยายตา จากการเคหะแห่งชาติ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะครูและนัก... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา