รับการนิเทศติดตาม ฯ จาก สพม.33
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ รับการนิเทศกำกับติดตาม งานตามนโยบาย, งานประกันคุณภาพการศึกษา, ค... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
กิจกรรมมอบทุนการการศึกษา
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยคุณแม่เยื้อน ห้องแก้ว มารดาคุณกานดา ห้... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
สืบสาน สัมพันธ์ ศิษย์ครู ปลูกต้นกล้าของพ่อ
ศิษย์เก่าศรีไผทสมันต์รุ่นสามมอหกทับสาม ปีการศึกษา ๒๕๓๒ พร้อมครอบครัว เยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมร่วมปลูกต... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
โรงเรียนศรีไผทสมันต์จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพ... 
จาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์