รวมข่าวสหวิทยาเขต
| เข้าสู่ระบบ |
  • สหวิทยาเขต ๑
  • สหวิทยาเขต ๒
  • สหวิทยาเขต ๓
  • สหวิทยาเขต ๔
  • สหวิทยาเขต ๕
  • สหวิทยาเขต ๖
  • สหวิทยาเขต ๗
  • สหวิทยาเขต ๘
สหวิทยาเขต ๑ (สุรวิทยาคาร)
อ่านต่อทั้งหมด
สหวิทยาเขต ๒ (สิรินธร)
อ่านต่อทั้งหมด
สหวิทยาเขต ๓ (จอมพระ-เขวาสินรินทร์)
อ่านต่อทั้งหมด
สหวิทยาเขต ๔ (ศรีสำโรง)
อ่านต่อทั้งหมด
สหวิทยาเขต ๕ (ท่าตูม-ชุมพลบุรี)
อ่านต่อทั้งหมด
สหวิทยาเขต ๖ (ศรีนครเตา)
อ่านต่อทั้งหมด
สหวิทยาเขต ๗ (ปราสาท-เชิงพนม)
อ่านต่อทั้งหมด
สหวิทยาเขต ๘ (ศรีนครอัจจะ)
อ่านต่อทั้งหมด
.