ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : เส้นทางของกาลเวลา สุรวิทยาคาร 2556

รายละเอียด เส้นทางกาลเวลา.........ครูเกษียณ ๒๕๕๖ ครู ส.ว.ค. ก่อเกื้อ กิจก้อง กาจเอย คือ มนุษย์มนัสทอง เทิดไว้ ผู้ เพียรพัฒน์ไท... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 412 ครั้ง]
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : Yellow Green Planet (กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 33)

รายละเอียด นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ส.ส. สุรินทร์ เขต 1 นายกสมาคมศิษย์เก่าสุรวิทยาคาร ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 Yellow Green Plane... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 355 ครั้ง]
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ASEAN DAY

รายละเอียด โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน นำโดย นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการ นายอร่าม บูรณ์เจริญ รองผู้อำนวยการ นายทรงศักดิ์ เสนาวงศ์ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 366 ครั้ง]
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ค่ายเรียนรู้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงานและดาราศาสตร์ ม.3 สุรวิทยาคาร

รายละเอียด โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้จัดโครงการ “ค่ายเรียนรู้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงานและดาราศาสตร์” สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสต... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 514 ครั้ง]
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : สหวิทยาเขตที่ 1 ประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET

รายละเอียด วันที่ 2 สิงหาคม 2556 สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) จะจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ม.3 และ ม. 6 ณ โรงเรียนสุร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 247 ครั้ง]
 จำนวน  22  รายการ