ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สหวิทยาเขต

<<หน้าแรก>>|<<สำหรับผู้ดูแลระบบ>>
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : เส้นทางของกาลเวลา สุรวิทยาคาร 2556

เส้นทางกาลเวลา.........ครูเกษียณ ๒๕๕๖ ครู ส.ว.ค. ก่อเกื้อ กิจก้อง กาจเอย คือ มนุษย์มนัสทอง เทิดไว้ ผู้ เพียรพัฒน์ไท... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 412 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : Yellow Green Planet (กีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 33)

นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ส.ส. สุรินทร์ เขต 1 นายกสมาคมศิษย์เก่าสุรวิทยาคาร ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 Yellow Green Plane... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 355 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ASEAN DAY

โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน นำโดย นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการ นายอร่าม บูรณ์เจริญ รองผู้อำนวยการ นายทรงศักดิ์ เสนาวงศ์ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 366 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ค่ายเรียนรู้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงานและดาราศาสตร์ ม.3 สุรวิทยาคาร

โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้จัดโครงการ “ค่ายเรียนรู้พลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงานและดาราศาสตร์” สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสต... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 514 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : สหวิทยาเขตที่ 1 ประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET

วันที่ 2 สิงหาคม 2556 สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) จะจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ม.3 และ ม. 6 ณ โรงเรียนสุร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 247 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : แนะแนวสัญจร ม.ขอนแก่น

นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร เป็นประธานเปิดงานแนะแนวสัญจร ม.ขอนแก่น ในวัน 25 กรกฎาคม 2556 โดยมีนักเรียน จากโรงเรียน สุรวิทยาค... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 287 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : มหกรรมแห่เทียน 86 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน

“มหกรรมแห่เทียน 86 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน” จังหวัดสุรินทร์ 21 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมกับวัดจำปา ได้ร่วมงาน “มหกรรมแห่เทีย... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 459 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : สุรวิทยาคาร จัดงาน ASEAN DAY

"วิถีธรรม วิถีไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน"  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดกิจกรรม วิถีธรรม วิ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 829 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกนิรภัย

นางสาวพรรณาราย บรรเทากุล ประธานชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ร่วมก้ับคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยสวม... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 279 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : เด็กสุรวิทยาคาร เข้าค่ายประดิษฐ์เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ ประดิษฐ์เครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ” สำหรั... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 297 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : สพม.33 อบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

นายสำเริง บุญโต รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นประธานโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แล... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 266 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : “ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม” สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม” สำหรับนักเรียนโครงการพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 312 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : เด็กหญิงนิรินธร หิรัญสถิต ม.3/4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ชนะเลิศการแข่งขันประกวดกลอนสด ในหัวข้อ "ต่อต้านยาเสพติด"

ชนะเลิศการประกวดกลอนสด เด็กหญิงนิรินธร หิรัญสถิต นักเรียน ม.3/4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดกลอนสด ในหัวข้อ "ต่อ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 256 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคุณครูคนใหม่ สู่ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับคุณครูคนใหม่ ที่ย้ายมาประจำ ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ซึ่ง ประกอบไปด้วย 1. นางวิริญญา ดุมกลาง ย้ายมา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 388 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : สอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์๋ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ขอเชิญชวน นักเรียนชั้น ม.ต้น ที่สนใจสอบประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 257 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเีรีียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.33 จัดประชุมเเพื่อยกผลสัมฤทธิ์

นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ในฐานะประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สังกัด สพม. 33 ได้จัดประชุมหัวหน้ากลุ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 284 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเีรีียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.33 จัดประชุมเเพื่อยกผลสัมฤทธิ์

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์ จะจัดประชุมปฎิบัติการเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 267 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ชาวสุรวิทยาคาร ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 104 ปี

วันนี้....นายเลิศชาย สุขประเสริฐ พร้อมด้วยคณะครูอาวุโส ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 104 รูป เนื... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 308 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ค่าย Math Camp 2013 เรียนคณิตศาสตร์นอกห้องเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ Math Camp S.W.K. 2013 ชั้นมัธย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 403 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : อ่านโดน เขียนดี มีรางวัล.....กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของ เด็ก ส.ว.ค.

อ่านโดน เขียนดี มีรางวัล ห้องสมุดโรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมสุร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 830 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : สุรวิทยาคาร ดึงนักเรียนสู่ร่มอาราม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการสู่ร่มอาราม อบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 352 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : วันสถาปนาโรงเรียนสุรวิทยาคาร

วันที่ 11 มิถุายน 2556 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสุรวิทยาคาร ซึ่งปีนี้ครบรอบปีที่ 104 ปี โรงเรียนสุรวิทยาคารขอเชิญ ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ป... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 283 ครั้ง]
 
 จำนวน  22  รายการ