ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สหวิทยาเขต

<<หน้าแรก>>
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา
หัวข้อข่าว : การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Methot) เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Methot) เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 332 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา
หัวข้อข่าว : การพัฒนาชุดกิจกรรมขีววิทยา โดยใช้การจัดการเรียนรู้เเบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาชุดกิจกรรมขีววิทยา โดยใช้การจัดการเรียนรู้เเบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 176 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรมพัฒนาครูสหวิทยาเขต 8 ระหว่างวนที่ 9-11 กุมภาพันธ์ ณ จังหวัดมุกดาหาร

คณะครูสังกัดโรงเรียนใน สหวิทยาเขต 8 พร้อมใจยกทีมไปจัดงานที่จังหวัดมุกดาหาร อย่างสนุก ได้สาระ การแลกเปลียนแนวคิดใหม่ ๆ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 357 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : I dol TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์

ในการนี้ทางโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ได้เข้าร่วมการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถกล้าแสดงออก นักเรียนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ซึ่งโรงเรียน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 254 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนร่วมนำเสนอผลงานการดำเนินโครงการ ชมรม TO BE NUMBER ONE รักษาระดับเงินปีที่3

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานการดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE ณ โรงแร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 227 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา
หัวข้อข่าว : วิ่งเฉลิมพระเกียรติ

เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด ร่วมกับโรงเรียนบัวเชดวิทยา จัดกิจกรรม เดิน วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 15 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 243 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา
หัวข้อข่าว : ท่านรอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมโรงเรียนบัวเชดวิทยา

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายถาวร กุลโชติ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด มหกรรมส่งเสริมสุขภาพ อำเภอบัวเชด เนื่องในงาน 5 ธันวามหาราช และได้เยี่ยม... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 239 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมมหกรรมสร้างสุขภาพ

"คนไทยเข้ม ร่วมแรงร่วมใจ เทิดไทยองค์ราชันย์ " โรงเรียนบัวเชดวิทยา ร่วมกับอำเภอบัวเชด สาธารณสุขอำเภอบัวเชด จัดงาน ณ ลานกีฬาโรงเรียนบัวเชด... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 197 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันวิสาขบูชา และรณรงค์ยับยั้งนักดื่มหน้าใหม่

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นที่วัดบ้านไทยเดิม ซืึงในกิจกรรมดังกล่... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 260 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : รวมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 24 กุมภาพันธ์ 2557

โรงเรีียนมัธยมศรีสำเภาลูนร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร โดยในการนี้โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 493 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำปี และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557

ทางกลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำปี และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 233 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาลูน ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน

อบต.สำเภาลูน และโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 ณ ลานกิจกรรม 2 โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนและบริเวณหน้... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 257 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : วันวชิราวุธ รำลึก

smiley :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 258 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : โครงการดีดี โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน "ค่ายคุณธรรมนำชีวี เก่งดี TO BE NUMBER ONE"

โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ได้เข้าค่ายคุณธรรมนำชีวี เก่งดี TO BE NUMBER ONE เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 258 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และประชุมผู้ปกครอง

วันที่9 สิงหาคม2556 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2556 เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนระลึกถึงบิ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 326 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ดำเนินการจัดกิจกรรม วันแม่ 12 สิงหาราชินี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณบริเวณหอประชุมโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนร่วมแสดงความรัก ความก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 343 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

วันศุกร์ที่2 เดือนสิงหาคม 2556 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ร่วมกับ ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม และองค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม ร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 338 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : โครงการลด ละ เลิก อบายมุข MSL

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำเภาลูน ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ร่วมมือกับสภาเด็กและเยาวชน อำเภอกาบเชิง ร่วมกันหาแนว... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 273 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
หัวข้อข่าว : ผลการประกวดมารายาทไทย ธนชาติริเริ่มเติมเอกลักษณ์ไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดมารายาทไทย กับกิจกรรม ธนชาติ ริเริ่มเติมเอกลํกษณ์ไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 28 กรกฎาคม ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 266 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนอายุ 15ปีขึ้นไป

31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2556 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมได้รับการตรวจสุขภาพของนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลตาตุม... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 266 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

วันที่1 สิงหาคม 2556 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ได้มาติดตาม และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้เ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 264 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : MSL---smart leader camp

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 56 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาผู้นำ งานนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมเวิร์ดคาร์พ มหาวิทยาลั... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 247 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา2556

วันที่25 - 26 กรกฎาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีวัตถ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 279 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

วันเสาร์ที่20 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2556 ตามตาราง โครงการที่มีอยู่ในแผน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จร... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 326 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา...MSL

ด้วยโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในวันที่ 23 กรกฎาคม ได้มีการเวียนเทียน ถวายเทียน ตลอดจนการเดินรณร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 273 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศเมืองทองธานี

โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา รักษาระดับเงินปีที่ 1 ที่ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 282 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ร่วมกับกศน.บัวเชดได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกวันที่ 26 มิถุนายน ในการนี้ได้มีการอบรมโดยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 286 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : เตรียมพร้อมTO BE NUMBER ONE เมืองทองธานี

โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการประเมิน TO BE NUMBER ONE เพื่อรักษาระดับเงินปีที่1 ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษา คณะครู ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 260 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : เตรียมความพร้อมรับการประเมิน

โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนได้เตรียมการรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล โดยทางโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินดังกล่าวแล้ว.....โดยเน้นที่... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 261 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

กิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ โดยจัดกิจกรรมทุกวันอังคารในทุกสัปดาห์ เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้ออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 329 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : บริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

วันพุธที่10 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ร่วมกับชุมชนชาวตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โดยกา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 320 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
หัวข้อข่าว : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2556

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเทพอุดมวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2556 ณ สนามกีฬา โรงเ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 292 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2556

กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเทพอุดมวิทยา จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โดยมีคณะครูและนักเรียน ร่วมเดิ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 322 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนเทพอุดมวิทยา เมื่อวันที่ 26 มิถุน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 263 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : พิธีสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณ

วันที่3กรกฎาคม 2556 วันนีทางโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม โดยกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดพิธีสวนสนามทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิค... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 292 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนพระแก้ววิทยาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ เพื่อระลึกถึงผู้ก่อตั้งลูกเสือ มีกิจกรรมเดินสวนสนาม กล่าวคำปฏิญาณ และก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 284 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : การประชุมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ

วันที่ 29 มิถุนายน 2556 คณะครูโรงเรียนพระแก้ววิทยาร่วมการประชุมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นโร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 274 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนพระแก้ววิทยาจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการรณรงค์ให้นักเรียนได้รู้เท่าภัยของยาเสพติด โดยมีนักเรียนแกนนำต่อต... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 252 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : รำลึกครูกลอนวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2556 โรงเรียนพระแก้ววิทยาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อระลึกถึงครูกลอน ในกิจรรมมีการประกวดการแต่งกาย การร้องเพลง แต่งกลอน เขียนเรี... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 279 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับตำบล

1 กรกฎาคม 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสังขะ การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับตำบล เนื่องในพื... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 257 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : โรงเรียนปิยมินทร์คุณารักษ์ แนะแนวทางการศึกษาต่อ

วันที่26มิถุนายน 2556 โรงเรียนการพยาบาลปิยมินทร์คุณารักษ์ได้มาแนะแนวทางการศึกษาต่อในหลักสูตรระยะสั้นผู้ช่วยพยาบาลให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 278 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่20มิถุนายน 2556 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม สพม.33 เครือข่ายที่8(ศรีนครอัจจะ)จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และส่งเ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 300 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2556

วันที่13 เดือนมิถุนายน 2556 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมจัดพิธีไหว้ครูขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีค่านิยมอันดีงาม รู้จักกตัญญู มี... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 357 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
หัวข้อข่าว : ใหว้ครูผู้มีพระคุณ

วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุม โรงเรียนเทพอุดมวิทยา กลมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษษ ศาสนาและวัฒธรรม ได้จัดกิจกรรม ใหว้ครูผู้มีพระคุณ เพื่อส่งเสริมให้... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 283 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : ครูพระแก้ววิทยารับประเมินเพื่อขอรับหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

13 มิถุนายน 56 ครูโรงเรียนพระแก้ววิทยารับประเมินเพื่อขอรับหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วย ครูประสิทธิ์ ทองเปลว ครูสุพิน เสาสูง ครูน้... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 315 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : 13 มิ.ย. พระแก้ววิทยาระลึกพระคุณครู

13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนพระแก้วจัดพิธีไหว้ครู เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูรู้คุณและเคารพบุคคลที่ควรเคารพตามประเพณีแบบแผนอันดีงามของไทย ในกิจก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 291 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : 13 มิ.ย. พระแก้ววิทยาระลึกพระคุณครู

13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนพระแก้วจัดพิธีไหว้ครู เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกตัญญูรู้คุณและเคารพบุคคลที่ควรเคารพตามประเพณีแบบแผนอันดีงามของไทย ในกิจก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 259 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : งานกิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ปีการศึกษา 2556

ด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนได้จัดกิจกรรมรำลึกถึงบุญคุณของคุณครู และสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดแก่หมู่คณะ นักเรียน ทางโรงเรี... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 299 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : การประเมิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา รักษาระดับเหรียญเงินปีที่ 1

ด้วยโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ได้จัดการต้อนรับคณะกรรมการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษา รักษาระดับเหรียญเงินปีที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 255... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 397 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสลันปะโอน รับน้องสร้างสรรค์

ด้วยทีมงานสภานักเรียนโรงเรียนเทพอุดมวิทยา จะดำเนินการจัดกิจกรรม สลันปะโอน ซึ่งเป็นภาษาเขมร แถบอำเภอสังขะแปลว่า รักน้อง สำหรับน้อง ม.1 และน้อง ม.4 จะจ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 292 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมบูรณาการสร้างพลังเด็กดีศ๊เทพอุดม

โรงเรียนเทพอุดมวิทยาเร่งพัฒนานักเรียนโรงเรียนเทพอุดมวิทยาให้เป็นคนดี ควบคุู่คนเก่งและดำเนินการจัดกิจกรรมในหลายรูปแบบ โดยทีมงานพี่สภานักเรียนที่เข้มแข็... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 288 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการขับเคลื่อนมู่งสู่ประชาคมอาเซียน(ASEAN Community )และทักษะการเ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพอุดมวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 276 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนชายแดนระดับประเทศ

นายไพบูลย์ ศิริมา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ได้เปิดเผยว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมศรีสำเภา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 518 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา
หัวข้อข่าว : 13 มิ.ย. พระแก้ววิทยาระลึกพระคุณครู

โรงเรียนพระแก้ววิทยา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมวันไหว้ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณที่สาม ตอบแทนพระคุณด้วยการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยจะจัดขึ้... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้ววิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 337 ครั้ง]
 
 จำนวน  54  รายการ