ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สหวิทยาเขต

<<หน้าแรก>>
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนาถุง และรับเมล็ดพันธืผักพระราชทาน

รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร. เป็นประธานเกี่ยวข้าวนาถุง ใน “โครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร” ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 47 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ท่านผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชาติ ในวันที่ 7... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 206 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี2559

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ขึ้นเพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของบุคคลสำคัญในอดีต ทีมีต่อคนไ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 227 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา2559

บ่ายของวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ของนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อสาน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 232 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2559

เช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้บูชาคุณครู บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักความเคารพที่ลูกศิ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 204 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
หัวข้อข่าว : การสอบวิชาพิเศษสูทกรรม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมการสอบวิชาพิเศษสูทกรรม วิชาที่ว่าด้วยการทำอาหารชาวค่... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 316 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : 2

hhh

...
 :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 221 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : “วันวชิราวุธ” 25 พฤศจิกายน 2557

เนื่องด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิด ลูกเสือไทย อีกวา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 233 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวข้อข่าว :

... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 264 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจิริยธรรม คณะครู บุคคลากร และนักเรียนประจำปีการศึกษา 2... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 276 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้บูชาพระคุณของครู กิจกรรมดำเนินไปด้วยเรียบร้... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 240 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตาเบาวิทยาจัดโครงการเข้าค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนตาเบาวิทยา ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรม คุณธรรม จริยธรรม ระหว่าง วันที่ 19-21 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ วัดป่าห้วยเสนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินท... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 244 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการเข้าค่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันนี้โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาได้จัดโครงการเข้าค่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดกระบวนการแ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 496 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557

พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 255 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตาเบาวิทยาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาอังกฤษ

โรงเรียนตาเบาวิทยาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาอังกฤษ

...
 :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 235 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2557

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมาโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2557 ขึ้นเพื่อชี้แจง และร่วมปรึกษาหารือกิ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 215 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตาเบาวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วิชาเอกภาษาอังกฤษ

รายละเอียดดังไฟล์แนบเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 243 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : วันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บรรยากาศเต็... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 235 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ขอเเสดงความยินดีกับนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์

พวกเราชาวปราสาทเบงวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ เด็กหญิงสุดารัตน์ รสหอม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2เหรียญทองระดับชาติ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 228 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมมอบเกียรติบัตร

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนทีมนาฏมวยไทยที่เข้าแข่งขันรอบท้องถิ่น ณ จังหวัดมหาสารคาม โด... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 230 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : ครูดีสหวิทยาเขต 7

วันนี้ 09.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ครูดีศรี... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 241 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : งานวันครู ปี2557

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูที่โรงเรียนปราสาทศึกษ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 284 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : สวัสดีปีใหม่

... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 220 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : รณรงค์สวมหมวกนิรภัยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โคกยางวิทยา 27 ธ.ค. 56

โครงการฝึกอบรมวินัยจราจรและรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้นำความรู... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 216 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมาท่านผู้อำนวยการ และบุคลากรโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ร่วมกับ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 247 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : วันพ่อแห่งชาติ

สดุดีภัทรมหาราชา ช่ออักษราลี ผู้ประพันธ์ น้อมนบอภิวาท แทบเบื้องบาทพระทรงศรี เอกองค์วงศ์จักรี สถิต ณ หท... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 310 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรม "วันเอดส์โลก"

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาได้จัดกิจกรรม "วันเอดส์โลก" วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และต่อต้านโรคเอดส์ โ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 238 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
หัวข้อข่าว : ถวายราชสดุสี วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

วันที่ 25 พ.ย. 2556 เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 223 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
หัวข้อข่าว : การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาได้เป็นสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง โดยสอบนักธรรมชั้นตรีและชั้นเอก และนักเรียนโรงเรียนโคกตะเคีย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 219 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : วันวชิราวุธ

วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี สาเหตุที่กำหนดให้เป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 235 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวโคกยางวิทยา

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา คณะครู นักเรียนโรงเรียนโคกยางวิทยา ได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวบนที่นาของโรงเรียนโคกยางวิทยาประมาณ 30 ไร่ โดย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 228 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
หัวข้อข่าว : ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตของเรา ชาว คตว.

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ในคาบ 7 คณะครูและนักรียนโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา ได้ร่วมมือกันเก็บเกี่ยวข้าวที่ปลูกในแปลงนาหลังโรงเรียน ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 261 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตาเบาวิทยาประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

วันนี้โรงเรียนตาเบาวิทยา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนตาเบาวิทยา วัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจกับผู้... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 233 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2556

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาท่านผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนทุ่่งมนวิทยาคาร ได้จัดวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารเพื่อร่วมปรึกษ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 272 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยาจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนในท้องถิ่นได้ม... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 245 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : จัดการแข่งขันกีฬาและกีฑา นักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนตาเบาวิทยา ได้จัดการแข่งขันกีฬาและกีฑา นักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤษจิกายน 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนตาเบา... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 270 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : กฐินสามัคคี ตำบลโคกยาง

โรงเรียนโคกยางวิทยาร่วมกับตำบลโคกยาง คณะสงฆ์ตำบลโคกยาง ข้าราชการ พนักงาน พ่อค้า ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมส... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 240 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา เข้าร่วมมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา56ฯ พัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21

นายพศิน บัวหุ่ง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ตำบลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วม "มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 56 มุ่งสู่ประชาคมอาเซีย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 347 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2556 คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ร่วมกับชุมชน หน่วยงานต่างๆของตำ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 250 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมผู้นำออกกำลังกาย

โรงเรียนแนงมุดวิทยาจัดโครงการอบรมผู้นำออกกำลังกาย เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

...
 :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 245 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนแนงมุดวิทยาจัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 257 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมนักเรียนแกนนำคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย)

โรงเรียนแนงมุดวิทยาจัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 232 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
หัวข้อข่าว : ซ้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

เมื่อวันที่ พุธ ที่ 25 กันายายน ที่ผ่านมา โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาได้ซ้อมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ณ หอประชุมตะเคียนทอง แต่ดูจากสภาพหอประช... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 247 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการภาษาอาเซียน

โรงเรียนตาเบาวิทยา ได้จัดโครงการค่ายวิชาการภาษาอาเซียน ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2556 โดยมีนายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ได้ให้เก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 261 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : ภัยธรรมชาติ

วันที่ 20 กันยายน 2556 นายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ให้สัมภาษณ์ว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 เกิดพายุดีเปร... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 240 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวข้อข่าว : ประกาศโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา เรื่ิองสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน

ประกาศโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา เรื่ิองสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงาน ด้วยโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา โดยได้รับมอบอำนาจจากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 271 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : มอบพระพุทธรูป

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา พระครูภาวนาศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าเทียนชัยพร้อมด้วยคณะผู้มีจิตศรัทธา ได้มามอบพระพุทธรูปปางลีลาวดี ให้แก่โรง... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 243 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวข้อข่าว :

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ได้จัดกิจกรรม อบรมขับขี่ปลอดภัย จากพี่ๆ เอ.พี ฮอนด้า จำกัด ในวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีคณะครูเเละนักเรียนรับฟังการบรรยายเ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 260 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา
หัวข้อข่าว : ตานีวิทยาเกมส์ 2556

วันนี้ 30 สิงหาคม 2556 โรงเรียนตานีวิทยา สพม.33ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีน้ำใจนักก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 254 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : อบรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

อบรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น วันนี้ 30 สิงหาคม 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเบา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา โรงเรี... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 255 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี

ด้วยโรงเรียนโคกยางวิทยา ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 264 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวข้อข่าว : วันเเม่เเห่งชาติ

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นาย พศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาให้เกียรติเป็นประธาน เนื่องในวันแม่แห่งชาติในปีนี้ ณ หอประชุมโรงเรียน ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 300 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง วันที่ 2 สิงหาคม 2556 นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ได้รับ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 298 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตานีวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2556

โรงเรียนตานีวิทยา จัดกิจกรรม วันแม่ 12 สิงหาราชินี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณบริเวณหอประชุมโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนร่วมแสดงความรัก ความกตัญญูต่อคุณแม่... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 273 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา
หัวข้อข่าว : พลังตานีวิทยา ..พลังสุรินทร์

เมื่อเวลา 13.00น. วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2556 นักเรียนโรงเรียนตานีวิทยาระดับชั้นม.4-ม.6 กว่า300 คน ได้รับเกียรติให้ไปร่วมงานรวมพลังต่อต้านยาเสพติด ที่... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 270 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนตาเบาวิทยา ได้จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2556 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนตาเบาวิทยา ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นำโด... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 292 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : วันอาเซียน

โรงเรียนตาเบาวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day) ขึ้นที่อาคารเอนกประสงค์ เมื่อวันที่ 8 เดือนสิงหาคม 2556 โดย นายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 303 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : ASEAN DAY

โรงเรียนแนงมุดวิทยาจัดโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน "กิจกรรม ASEAN DAY" ประจำปีการศึกษา 2556... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 290 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนแนงมุดวิทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 288 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา
หัวข้อข่าว : ครูโรงเรียนตานีวิทยา เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโครงการโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 ยกโรงเรียน

คณะครูและผู้บริหาร โรงเรียนตานีวิทยา สังกัด สพม.33 สุรินทร์ เข้าสัมมนา ยกโรงเรียน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ เมื่อวันที่ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 407 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตานีวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนตานีวิทยา สังกัด สพม.33 สุรินทร์ ได้จัดขบวนเทียนร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 277 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตาเบาวิทยา จัด”โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม”

วันนี้ นายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา ให้สัมภาษณ์ว่า โรงเรียนตาเบาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้มี... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 287 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : ปลูกไผ่พลิกฟื้นผืนป่า

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนโคกยางวิทยา ร่วมใจกันปลูกต้นไผ่ พลิกฟื้นผืนป่าโรงเรียนโคกยางวิทยาให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนอย่างท... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 329 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : รำลึกบรมครู สุนทรภู่ กวีเอกกรุงรัตนโกสินทร์

โรงเรียนแนงมุดวิทยาจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 56

...
 :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 326 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวข้อข่าว : รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย

คุณครูสุพจน์ กะการดีให้เกียรติเป็นประธาน เนื่องในวันสุนทรภู่ จัดกิจกรรมขึ้น ณ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา วันที่ 28 มิถุนายน ประจำปีพุทธศักราช 2556 เ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 315 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวข้อข่าว : สวมเสื้อขาวบริสุทธิ์ต้านยาเสพติดโลก

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) กำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี "เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก" ณ วันที่ 26 ม... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 289 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : Dance ต้านยาเสพติด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้จัดให้มีการประกวดแข่งขัน To Be Number One Dancercise 2013 วันที่ 16 มิถุนายน  ที่ผ่านมา ที่ส... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 265 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตานีวิทยา จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่ ครูกวีสี่สมัย ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย ต้านภัยยาเสพติด"

ในวันนี้26 มิถุนายน 2556 กลุ่มสาระฯภาษาไทย โรงเรียนตานีวิทยา อ.ปราสาท สพม.33 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกภายใต้ชื่องาน "วันสุนทรภู่ ครูกวีสี่สมัย ร่วมอน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 288 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตานีวิทยา นร.กว่า800 คนร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนตานีวิทยา อ.ปราสาท สพม.33 ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นม.1-ม.6 ประจำปีการศึกษา ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมโ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 313 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : มะนาวคอนโด

โรงเรียนโคกยางวิทยา โดยการนำของท่านผู้อำนวย นายสมชัย นามสว่าง ได้ส่งเสริมให้คณะครู นักเเรียน ปลูกมะนาวคอนโดขึ้น ในบริเวณโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้สอยให้เกิด... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 263 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ของชาว คตว. ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครู และการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 249 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกยางวิทยา นายสมชัย นามสว่าง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมประกวดจัดพานวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา แ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 402 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนโคกยางวิทยาจัดอบรมภาษาอังกฤษ

โรงเรียนโคกยางวิทยาจัดอบรมโครงการอบรมสนทนาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน โรงเรียนโคกยางวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกยางวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 258 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : แนงมุดวิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน ICT ให้กับนักเรียน

โรงเรียนแนงมุดวิทยา จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้าน ICT ให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 56 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 277 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : ชาวแนงมุดวิทยา น้อมจิต วันทา บูชาคุณครู

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2556 โรงเรียนแนงมุดวิทยาจัดกิจกรรม "วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556"... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 510 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : แนงมุดวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2556 โรงเรียนแนงมุดวิทยาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 ในการจัดกิจกรรมครั้งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 265 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : ค่ายรักการอ่าน ปี 2552-2561 ปีแห่งทศวรรษการอ่าน โรงเรียนแนงมุดวิทยา

เมื่อวันที่ 7-8 มิ.ย. 2556 โรงเรียนแนงมุดวิทยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ภายใต้ กิจกรรม "ค่ายรักการอ่าน ปี 2552-2561 ปีแห่งทศวรรษ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 336 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : คีตะมวยไทย..รางวัลโล่พระราชทาน..โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร..

เมื่อวันที่ 7 8 9 มิถุนายน 2556 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้เข้าร่วมการแข่งขัน คีตะมวยไทย ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 349 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตานีวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2556 โดยสภานักเรียน

ในวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนตานีวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2556 อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดโดยสภานักเรียน โรงเรียนตานีวิทยา นายพ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 402 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา
หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู

วันนี้ เมื่อเวลา 08.00 น.ถึง 12.00 น. โรงเรียนตาเบาวิทยา ได้จัดกิจกรรม “วันไหว้ครู”ขึ้น โดยมีนายธรรมนูญ มีเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนตาเบาวิทยา เป็... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตาเบาวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 303 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
หัวข้อข่าว : น้ำตาเเห่งความสุขใจในวันไหว้ครู ๑๓ มิ.ย ๕๖ ปราสาทเบงวิทยา สพม๓๓

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา นายพศิน บัวหุ่ง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันไหว้ครูประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 316 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ภายใต้ชื่อ "ไหว้ครู บูชาครู" เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 315 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้ อันดับ 4 ISUZU นาฏมวยไทย รอบภูมิภาค โครงการ รักชาติ รักษ์มวยไทย ปี 4

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ISUZU นาฏมวยไทย รอบภูมิภาค โครงการ รักชาติ รักษ์มวยไทย ปี 4 ประจำปี 2556 ณ ห้... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 333 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนตานีวิทยา จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนตานีวิทยา สพม.33 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.1-ม.6 ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2556 ณ หอประชุมโรงเรียนตา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนตานีวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 842 ครั้ง]
 
 จำนวน  84  รายการ