ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สหวิทยาเขต

<<หน้าแรก>>
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายวิชาการ STEM ศึกษา

โรงเรียนหนองอียอวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ STEM ศึกษา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ อาคารยกยอ โรงเรียนหนองอียอวิทยา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 134 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

โรงเรียนหนองอียอวิทยาได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งจะได้รู้ว่านักเรียนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรเพื่อนำมาประกอบในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 291 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนหนองอียอวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ โดยนักเรียนจะพาคุณแม่มาร่วมในงาน ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นข... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 277 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนหนองอียอวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการเคารพต่อผู้ให้การอบรมปลูกฝังความรู้และวินัยในการเรียน ภา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 359 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูศศิกาญจน์ ชุมแวงวาปี

โรงเรียนหนองอียอวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูศศิกาญจน์ ชุมแวงวาปี ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปีพุทธศักราช ๒... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 261 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนหนองอียอวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยนายสรศักดิ์ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 251 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาสี

โรงเรียนหนองอียอวิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ในระหว่างวันที่ 20 -21 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี และเป็นการให้นักเรียนได้ออกกำลังกายเพื่... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 268 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอาเซียน

โรงเรียนหนองอียอวิทยาได้จัดกิจกรรมอาเซียนขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 โดยนักเรียนได้ร่วมใจกันแต่งชุดประจำชาติอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

...
 :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 231 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : วันแม่

โรงเรียนหนองอียอได้จัดกิจกรรมวันแม่ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความซาบวึ้งใจของนักเรียนและคุณแม่ที่แสดงความรักต่อกัน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 249 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนหนองอียอวิทยา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองมาร่วมรับฟังแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนและพัฒนากิจก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 262 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : การสอบธรรมศึกษา

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนหนองอียอวิทยาเป็นเจ้าภาพ จัดการการสอบธรรมศึกษา บรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีนักเรียนเข้าร่วมในการสอบจำนวนมาก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 249 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : มินิมาราธอน

โรงเรียนหนองอียอวิทยาได้จัดงานมินิมาราธอนผสานชุมชนหนองอียอครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสนุกสนานของผู้เข้าร่วมงานที่ม... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 296 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนธาตุศรีนคร
หัวข้อข่าว : จัดอบรมขยายผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media

โรงเรียนธาตุศรีนคร ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี สังกัด สพม.๓๓ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media ในวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนธาตุศรีนคร  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 298 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนประดู่แก้วฯ ร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 4 ก.ค. 56 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ " ทุกคนอิ่มบุญกันทั่วห... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 321 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนหนองอียอวิทยาได้จัดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตย ณ หอประชุมโรงเรียน ซึ่งเป็นการต่อยอดความรู้จากการเข... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 322 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนธาตุศรีนคร
หัวข้อข่าว : ปลูกกล้าวิชาคุณธรรม

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ พระธรรมทูตอำเภอรัตนบุรี สายที่ ๖ จำนวน ๓ รูป จาริกบรรยายธรรม ณ โรงเเรียนธาตุศรีนคร คณะครูและนักเรียนร่วมสดับพระธรรมเทศ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนธาตุศรีนคร  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 347 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : รำลึกพระคุณครู

โรงเรียนหนองอียอวิทยา ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ สพม.๓๓ จัดพิธีไหว้ครู เพื่อรำลึกและเชิดชูพระคุณของคุณครู เมื่อพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ บรรยากาศเ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 353 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนธาตุศรีนคร
หัวข้อข่าว : บูชาครูธาตุศรีนคร

โรงเรียนธาตุศรีนคร ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ สพม.๓๓ จัดกิจกรรมไหว้ครู รำลึกถึงพระคุณที่ ๓ เมื่อพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ บรรยากาศเป็นไปอย่างซาบซึ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนธาตุศรีนคร  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 482 ครั้ง]
 
 จำนวน  18  รายการ