ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สหวิทยาเขต

<<หน้าแรก>>
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : รับการนิเทศติดตาม ฯ จาก สพม.33

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ รับการนิเทศกำกับติดตาม งานตามนโยบาย, งานประกันคุณภาพการศึกษา, ค่านิยม ๑๒ประการจากคณะนิเทศ เขต สพม.๓๓ นำโดย นางตวง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 451 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมมอบทุนการการศึกษา

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยคุณแม่เยื้อน ห้องแก้ว มารดาคุณกานดา ห้องแก้ว และครอบครัว ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนศร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 253 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : สืบสาน สัมพันธ์ ศิษย์ครู ปลูกต้นกล้าของพ่อ

ศิษย์เก่าศรีไผทสมันต์รุ่นสามมอหกทับสาม ปีการศึกษา ๒๕๓๒ พร้อมครอบครัว เยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ยางนา ลิ้นฟ้า (เพกา) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 283 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนศรีไผทสมันต์จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๕๒ น. ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 233 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กาชาดสุรินทร์มอบทุนการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์ก็ได้รับทุนการศึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ วัดบูรพาราม เนื่อ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 202 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ วางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 206 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์คนใหม่

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา14.00 น. คณะครูโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจาร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 189 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนศรีไผทสมั... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 190 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทำดี แสดงความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึก

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประกาศความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึก ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 161 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : วันออกกำลังกายโลก หรือ Challenge Day (แชลเลนจ์ เดย์)

วันออกกำลังกายโลก หรือ Challenge Day (แชลเลนจ์ เดย์)... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 317 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ขึ้นเขาสวายปี 2559

จังหวัดสุรินทร์มีสถานที่ท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สำคัญ ซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนพื้นเมืองมาอย่างยาวนานแห่งหนึ่ง คือ เขาสวาย ห... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 294 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

ประวัติความเป็นมาของวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าโศกให้กับประเทศไทยครั้งใหญ่หลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 277 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : แห่เทียนเข้าพรรษาปี 2558

โรงเรียนสวายวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมวันแก่เทียนเข้าพรรษากับหน่วยงานทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านแต่ละหมู่... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 397 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : นคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนสวายวิทยาคาร เข้าร่วมพิธีการเดินสวนสนามที่โรงเรียนบ้านสวาย หลังจากประกอบพิธีการเดินสวนสนามก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 346 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : วันสุนทรภู่ 2558

แว่วกวีรุ่นหลัง กวีเก่าก่อนคำกลอนเจื้อแจ้ว ทั้งร้อยแก้วร้อยกรองคล้องคล่องหู ไพเราะเสนาะท่วงทำนองฟู ร้องรู้งามร้อยถ้อยความตามหมาย อันตัวข้ารุ่... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 257 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรม To Be NumBer One

... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 339 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู 2558 โรงเรียนสวายวิทยาคาร

น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที แม้งานหนักเหน็ดเหนื่อยไม่เคยบ่น สู้อดทนส่งเสริมศิษย์พิชิตฝัน สู้อุตส่าห์สั่งสอนทุกวี่วัน จิตมุ่งมั่นอบรมจริ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 227 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่๓ และมัธยมศึกษาปีที่๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนนาบัววิทยา

โรงเรียนนาบัวบัววิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๗ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และมัธยมศึกษาปีที่๖ ณ หอประชุมโรงเรีย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 212 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนของพวกเราศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ผ้าป่าสร้างโดมหน้าเสาธงโรงเรียนสวายวิทยาคาร

***...สำหรับท่านใดที่ต้องการช่วยเหลือสายผ้าป่าแต่ ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไร ข้อมูลตามด้านล่างนี้เลยนะครับ...*** 1.ทำเป็นสายผ้าป่าครับ ตามแบบฟอร์มหารา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 1633 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการฯ คณะครู นักเรียน ร่วมงานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ณ วัดป่ากระยูง ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

นายวิทยา เพ่งเล็งดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบัววิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ ร่วมงานผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ในวัน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 469 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมธรรมปฏิบัติ วันศุกร์

โรงเรียนนาบัววิทยา จัดกิจกรรมธรรมปฏิบัติในทุกเย็นวันศุกร์ นักเรียนทุกคนได้ร่วมใจสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ และฟังการอบรมความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 290 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนนาบัวร่วมใจ อนุรักษ์ผ้าไทย

โรงเรียนนาบัววิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ร่วมรณรงค์การใช้ผ้าไทยโดยในทุกๆวันศุกร์คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และ นักเรียนทุกคน ร่วมใจ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 863 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : คณะครูเข้าอวยพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558

ผู้อำนวยกาารเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ พาคณะครูเข้าอวยพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 278 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ร่วมงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ณ วัดป่าบ้านกระยูง

ผู้อำนวยการนายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ มอบหมายให้คณะครูโรงเรียนศรีไผทสมันต์ แต่งเครื่องกายชุดปกติขาว ร่วมงานผูกพัทธสีมาฝัง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 200 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ จัดบูรณาการกับวันคริสมาสต์ ประจำปี ๒๕๕๗

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ จัดบูรณาการกับวันคริสมาสต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ทั้งนักเรียนและคุณครูสนุกสนานกันทั่วหน้า รับทั้งรับของขวัญ รางวัล และขอ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 181 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรม กีฬา สพม.เกมส์ โดยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาชกมวยสากลชาย มาวยไทยชายและหญิง ระหว่างวันที่ ๒๙พฤศจิกายน-วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ร่วมกิจกรรม กีฬา สพม.เกมส์ โดยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาชกมวยสากลชาย มาวยไทยชายและหญิง ระหว่างวันที่ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 176 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมงานวันชาติไทย รวมพลังมวลชนคนไทยได้แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ วันที่๔ ธันวาคม. ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาศรีณรงค์จังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ร่วมกิจกรรมงานวันชาติไทย รวมพลังมวลชนคนไทยได้แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ วันที่๔ ธันวาคม. ๒๕๕๗ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 205 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการไทยและ ลูกเสือไทย โดยเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ นำตัวแทนคณะลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันสำคัญที่... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 191 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นสนามสอบ GAT PAT ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นสนามสอบ GAT PAT ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 171 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ร่วมประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ นำตัวแทนคณะครู ร่วมประชุมชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน นัก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 182 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ นำตัวแทนคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป นักการภารโรงและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเลี้ยงโต๊ะอาหารช้างซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมงานแสดงของช้างและมหัศจรรย์งานช้างแฟร์

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ นำตัวแทนคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป นักการภารโรงและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเลี... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 200 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ นำคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป นักการภารโรงและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีไผทสันต์

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ นำคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป นักการภารโรงและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 222 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าศาลากลาง จังหวัดสุรินทร์

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 184 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสวายวิทยาคารกิจกรรมวันคริสต์มาส 2557

โรงเรียนสวายวิทยาคารจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายเช่น การตอบคำถามชิงรางวัล ดนตรีจากวงโรงเรียนสวายวิทยาคาร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 215 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2557

โรงเรียนนาบัววิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียน โดยมีการประกวดจัดป้ายนิเทศ การป... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 334 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : เหรียญทองชนะเลิศ ตัวแทนสานักเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๓ เดี่ยวระนาดเอก

เหรียญทองชนะเลิศ ตัวแทนสานักเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๓ เดี่ยวระนาดเอก โดยนางสายถิรนันท์ จงใจงาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 193 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ส่งนักเรียนเข้าร่ยมประกยดและแข่งขันเนื่องในยันยิทยาศาสตร์ จัดโดยมหายิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร์

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดและแข่งขันเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ จัดโดยมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร์ ในวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม พ.... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 177 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ขอขอบพระคุณนายปกรณ์ มุ่งเจริญพร อดีต สส.จังหยัดสุรินทร์ที่ได้อนุเคราะห์มอบเยทีมยยให้กับโรงเรียนศรีไผทสมันต์ เพื่อใช้ในการซ้อมและแข่งขัน คิดเป็นมูลค่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ขอขอบพระคุณนายปกรณ์ มุ่งเจริญพร อดีต สส.จังหยัดสุรินทร์ที่ได้อนุเคราะห์มอบเวทีมยยให้กับโรงเรียนศรีไผทสมันต์ เพื่อใช้ในการซ้อมและแ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 176 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : วันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗กลุ่มสหยิทยาเขต ๑-๔ ณ โรงเรียนสุรยิทยาคาร โรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนยีรยัฒน์โยธิน

วันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗กลุ่มสหยิทยาเขต ๑-๔ ณ โรงเ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 185 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ส่งนักเรียนเข้าร่ยมกิจกรรมยันยิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสิรินธร ระหย่างยันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จัดส่งนักเรียนเข้าร่ยมกิจกรรมยันยิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสิรินธร ระหย่างยันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เด็กชายอนุศิษย์ สืบสยนได้รับรางยัล... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 197 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนศรีไผทสมันต์ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๒พรรษา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๒พรรษา ณ สนามหน้า... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 169 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : อดีตครูใหญ่ท่านแรกของโรงเรียนได้ให้ความอนุเคราะห์ มอบห้องสมุด ปลั่งศรี มูลศาสตร์ อุทิศให้คุณพ่อเสนอ มูลศาสตร์ ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ยันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งต่อคุณแม่ปลั่งศรี มูลศาสตร์ อดีตครูใหญ่ท่านแรกของโรงเรียนได้ให้ความอนุเคราะห์ มอบห้องสมุด ปลั่งศรี มูลศ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 252 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : เปิดงานกิจกรรม ASEAN DAY โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ระหย่างยันที่ ๔ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีการจัดกิจกรรมอาเซียน

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งต่อคุณแม่ปลั่งศรี มูลศาสตร์ อดีตครูใหญ่ท่านแรกของโรงเรียนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม ASEAN ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 178 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๑ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๑ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 190 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖

โครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ นักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์ วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 188 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทาบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗

กิจกรรมทาบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดศาลาลอย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ นัก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 185 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วัดป่าไตรวิเวก วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 194 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ผู้อานยยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ประธานในพิธีกิจกรรมการสยนสนามฯ พิธียันคล้ายยันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อานยยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ประธานในพิธีกิจกรรมการสยนสนามฯ พิธียันคล้ายยันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 170 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ผู้อานยยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ประธานในพิธีถยายเทียนจานาพรรษา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ยัดป่าไตรยิเยก ยันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อานยยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ประธานในพิธีถยายเทียนจานาพรรษา ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ยัดป่าไตรยิเยก ยันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 177 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ประธานในพิธี นาข้าราชการครู ลูกจ้างประจา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูป นักเรียนและ คุณแม่โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ถวายราชสดุดี ๑๒ สิงหามหาราชินี และกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อา นวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ประธานในพิธี นาข้าราชการครู ลูกจ้างประจา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูป นักเรียนและ คุ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 210 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ได้รับเกียรติจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดสุรินทร์เป็นสถานที่การฝึกที่ตั้งภาคปกตินักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ ๑ -๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ได้รับเกียรติจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดสุรินทร์เป็นสถานที่การฝึกที่ตั้งภาคปกตินักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีที่ ๑ -๕ ประจำ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 200 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ได้รับเกียรติจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดสุรินทร์เป็นสถานที่การฝึกที่ตั้งภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ -๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ได้รับเกียรติจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดสุรินทร์เป็นสถานที่การฝึกที่ตั้งภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ -๓ ประจำปีกา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 206 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพื่อเตรียมดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษ ๒๕๕๗#

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเพื่อเตรียมดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในภาคเ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 168 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ร่วมแสดงมุทิตาจิต อำลาอาลัย แด่รองฯสุเทียน ฉัตรเงิน และคุณครูฉวีวรรณ สมัครสมานเพื่อพักผ่อนหลังเกษียณอายุราชการ

คณะครู นักการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ นักศึกษาฝึกประสบการ์วิชาชีพเต็มรูปโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต อำลาอาลัย แด่รองฯสุเทียน ฉัตรเงิน และคุณคร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 196 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : คณะครู นักการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ และศิษย์เก่าโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่รองฯสุเทียน ฉัตรเงิน และคุณครูฉวีวรรณ สมัครสมาน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะครู นักการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ และศิษย์เก่าโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่รองฯสุเทียน ฉัตรเง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 236 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ จัดดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ จัดดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕- ๑๕กันยายน ๒๕๕๗ โดย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 177 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่รองฯสุเทียน ฉัตรเงิน และคุณครูฉวีวรรณ สมัครสมาน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณะครูโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่รองฯสุเทียน ฉัตรเงิน และคุณครูฉวีวรรณ สมัครสมาน เนื่องในโอกาสเกษียณอาย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 201 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : คณะครูร่วมวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ นำคณะครูร่วมวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ส... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 181 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : คณะครูและผู้ติดตามได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม

เก็บตก ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเลอสรร ตระกูลเงินไทย ที่อนุญาตให้คณะครูและผู้ติดตามได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรี... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 199 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดสากล

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดสากล จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและระบบดูแลนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม การแสดงออก การมีส่วนร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 208 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นม้ประจำปีของชาติ

โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นม้ประจำปีของชาติ ปลูกต้นไม้คนละต้น เรียกฝนมาบ้านเรา โดยความร่วมมือของ อบต.เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ ๒๕ ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 194 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โครงการคาราวานนิเทศพบเพื่อนครู

คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเต็มรูปโรงเรียนศรีไผทสมันต์ เข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจงจากผู้อำนวยการเขต สพม.๓๓ โครงการคาราวานนิเทศพบเพื่อนครู วันอ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 169 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : พระธรรมฑูตแสดงธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์

พระธรรมฑูตแสดงธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ช่วงภาคเช้า เลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. วันที่ ๑๗ มิถุนายน ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนศรีไผทสมันต์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 174 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์จัดกิจกรรมวันไหว้ครู

ระบบกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยจัดขึ้นเพื่อ สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย - สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่าง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 189 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โครงการศรีไผทสมันต์ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

โครงการศรีไผทสมันต์ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยเข้าร่วมชมภาพยนตร์ประวัติศาสตร์สมเด็จพระนรศวรมหาราช ตอนศึกยุทธหัตถี ณ โรงภาพยนตร์ SF CINEMA ห้า... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 170 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โครงการศรีไผทสมันต์ ให้โอกาสทางการศึกษา กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

โครงการศรีไผทสมันต์ ให้โอกาสทางการศึกษา กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา ด้านพฤติกรรม ด้านวิชาการ ด้านสังคม ออกจากโรง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 171 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมค่ายพัฒนาคุณภาพเด็กไทย

โครงการอบรมค่ายพัฒนาคุณภาพเด็กไทย การเสริมสร้างสิทธิ หน้าที่พลเมือง และเรียนรู้เรื่องการเงิน สำหรับนักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์ และเครือข่ายรวม ๖... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 183 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์

โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์ เพื่อรับทราบปัญหา รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อนำมาปรัปรุงการเรียนการสอน พฤติกรรมนักเรียนแล... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 182 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : การเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทย

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนศรีไผทสมันต์ โดยการจัดให้การเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทย รู้จักหลักปร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 199 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ เพื่อสร้างความรู้และตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 173 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ร่วมอบรมการตัดต่อวีดีโออย่างมืออาชีพ

นายกุศล แพงภูงาและนายสามารถ หงษ์สูง เข้าร่วมอบรมการตัดต่อวีดีโออย่างมืออาชีพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 256 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนศรีไผทสมันต์

กิจกรรมวันวิสาขบูชา โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา กับประชาชน ณ วัดป่าไตรวิเวก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 170 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพและอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จัดดำเนินโครงการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพและอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 175 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุม โรงเรียนศรีไผทสมันต์

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ในโอกาสประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 188 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติปี 2557

โรงเรียนสวายวิทยาคารร่วมกับหน่วยงานต่างๆในตำบลสวายร่วมถวายพระพรในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันเฉลิมพรชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหารา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 245 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

โรงเรียนนาบัววิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยนายวิทยา เพ่งเ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 204 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสวายวิทยาคาร ทุกวันพฤหัสบดี เข้าหอประชุมสวดมนต์ไหว้พระแบบยาว นั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สะอาด สดชื่น รับชม วีดีทัศน์เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสุจริต ไม่คอรับชั่น

โรงเรียนสวายวิทยาคาร ทุกวันพฤหัสบดี เข้าหอประชุมสวดมนต์ไหว้พระแบบยาว นั่งสมาธิ ทำจิตใจให้สะอาด สดชื่น รับชม วีดีทัศน์เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสุจริต ไม... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 286 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์

พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 314 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ ครูกวีศรีสยาม ปีการศึกษา 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนาบัววิทยา จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมรำลึกสุนทรภู่ ครูกวีศรีสยาม ขึ้นในวันที่่ 27 มิถุุนายน 2557 โดยมีนายวิทยา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 500 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู โรงเรียนศรีไผทสมันต์

12 มิถุนายน 2557 นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ประธานในพิธี โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครูให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 417 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : การศึกษาแหล่งเรียนรู้

10 มิถุนายน 2557 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ โดยผู้อำนวยการเลอสรร ตระกูลเงินไทย อนุญาตให้คณะครู นักเรียน เข้าชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์ตำนานพระนเรศวรมหาราช ตอนยุ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 291 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย

-วันที่ 6 มิถุนายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมกับโรงเรียนศรีไผทสมันต์ จัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย การเสริมสร้างสิทธิ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 217 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
หัวข้อข่าว : นาฏมวยไทยโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการรักชาติ รักษ์มวยไทย ปี 5 (2557)

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันอีซูซุนาฏมวยไทย โครงการรักชาติ รักษ์มวยไทย ปี 5 ( 2557 ) ณ จังหวัดมห... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 328 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา
หัวข้อข่าว : ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ โรงเรียนนาบัววิทยา

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนนาบัววิทยา ร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ นายวิทยา เพ่งเล็งดี พร้อมคณะผู้บริหารจาก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 660 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสวายวิทยาคารร่วมทำบุญประจำเดือนมกราคม 2557

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสวายวิทยาคารร่วมทำบุญประจำเดือนมกราคม 2557... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 266 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : การจัดโต๊ะอาหารเลี้ยงช้าง

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ อนุรักษ์งานประเพณีประจำจังหวัดสุรินทร์คืองานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างที่มาร่วมแสดงในงานแสดงช้างประจำปีของจ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 312 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
หัวข้อข่าว : มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 56 มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21

นายณรงค์ พรหมพัชรพล ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ร่วมงาน "มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 56 มุ่งสู่ประชา... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 360 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
หัวข้อข่าว : มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ๒๕๕๖ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑

การประกวดผลการปฏิบัติงานดีเด่น (Best Practices) ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) “มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ๒๕๕... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 347 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2556 ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ //หล... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 304 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : เส้นทางของกาลเวลา สุรวิทยาคาร 2556

เส้นทางกาลเวลา.........ครูเกษียณ ๒๕๕๖ ครู ส.ว.ค. ก่อเกื้อ กิจก้อง กาจเอย คือ มนุษย์มนัสทอง เทิดไว้ ผู้ เพียรพัฒน์ไท... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 412 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : การอบรมคุณธรรม จริยธรรม

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 305 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนศรีไผทสมันต์จัดกิจกรรมอาเวียน:สมาคมประชาชาตินแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ประธานจัดงานกิจกรรมอาเซียน:สมาคมประชาชาติแห่งเอชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีไผทสม... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 307 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ศรีไผทสมันต์จัดพิธีวันแม่แห่งชาติ

นายเลอสรร ตระกูลเงินไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ประธานจัดงานวันแม่แห่งชาติโรงเรียนศรีไผทสมันต์และคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ห... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 477 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสวายวิทยาคาร วันวิทยาศาสตร์ 2556

โรงเรียนสวายวิทยาคารจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ในวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2556 โดยมีกิจกรรมมากมาย โชว์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ โยนไข่ จรวดขวดน้ำ เต้นแอโรบิก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 293 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนสวายวิทยาคารจัดกิจกรรมทำบุญประจำเดือน สิงหาคม 2556

โรงเรียนสวายวิทยาคารจัดกิจกรรมทำบุญประจำเดือน สิงหาคม 2556 โดย นิมนต์พระมาที่โรงเรียน จัดกิจกรรมถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 250 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ประเมินสถานีตำรวจภูธรสวาย 28 สิงหาคม 2556

โรงเรียนสวายวิทยาคารร่วมกิจกรรมประเมินสถานีตำรวจเพื่อประชาชนโดยนำผลงานต่างๆร่วมแสดงในการประเมินนี้... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 302 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนสวายวิทยาคาร 2556

โรงเรียนสวายวิทยาจัดกิจกรรมกีฬาสี โดยมีกีฬาหลายชนิดมากมาย ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 339 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี และ ผู้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการ

นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายธวัช ชลารักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสำเภา สมบูรณ์ ผู้อำนวยสำนักงานศึกษาธิการภาค... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 457 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาสีภายใน "สัตบรรณเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2556

นายณรงค์ พรหมพัชรพล ผูอำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2556 "สัตบรรณเกมส์" โดยโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินร่วมก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 281 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
หัวข้อข่าว : มหกรรมวิทยาศาสตร์และทักษะชีวิตสู่อาเซียน 2558

นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคารให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีมหกรรมวิทยาศาสตร์และทักษะชีวิตสู่อาเซียน 2558และกลุ่มสาระการเรียนรู้ว... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 346 ครั้ง]
 
 จำนวน  160  รายการ NextLast