ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สหวิทยาเขต

<<หน้าแรก>>|<<สำหรับผู้ดูแลระบบ>>
ภาพกิจกรรม
รายละเอียด
หัวข้อข่าว :

... :

 : สหวิทยาเขต  [เข้าชม 96 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมพลศึกษา

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอศีขรภูมิ และอำเภอใกล้เคียง ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมพลศึกษา ดร.ปัญญา หาญลำยวง ในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน วั... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 53 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : เชิญชวนคนไทยออกกำลังกาย

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย เปิดสนามกีฬา ให้คนไทยได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง เชิญชวนชาวอำเภอศีขรภูมิและประชาชนใกล้เคียง ร่วมออกกำล... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 56 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
หัวข้อข่าว : โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนาถุง และรับเมล็ดพันธืผักพระราชทาน

รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร. เป็นประธานเกี่ยวข้าวนาถุง ใน “โครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร” ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 47 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา
หัวข้อข่าว : การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Methot) เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Methot) เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 332 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา
หัวข้อข่าว : การพัฒนาชุดกิจกรรมขีววิทยา โดยใช้การจัดการเรียนรู้เเบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาชุดกิจกรรมขีววิทยา โดยใช้การจัดการเรียนรู้เเบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 176 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายวิชาการ STEM ศึกษา

โรงเรียนหนองอียอวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ STEM ศึกษา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ อาคารยกยอ โรงเรียนหนองอียอวิทยา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 134 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายนิเวศน์ เนินทอง ประธานคณะกรรมการฯและประธานสหวิทยาเขต 4 ศรีสำโรง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ สมชอบ นายจีระพรรณ เพียรมี และน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 171 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 1ชุมนุม1ผลิตภัณฑ์

วันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย จัดกิจกรรมเปิดโลก 1 ชุมนุม 1 ผลิตภัณฑ์ ในการนี้ นายประยุทธ เขียวหวาน ประธานอุตสาหกรรม จังหวัดสุรินทร์ ได้เป... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 206 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : รับการนิเทศติดตาม ฯ จาก สพม.33

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ รับการนิเทศกำกับติดตาม งานตามนโยบาย, งานประกันคุณภาพการศึกษา, ค่านิยม ๑๒ประการจากคณะนิเทศ เขต สพม.๓๓ นำโดย นางตวง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 451 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมมอบทุนการการศึกษา

โรงเรียนศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยคุณแม่เยื้อน ห้องแก้ว มารดาคุณกานดา ห้องแก้ว และครอบครัว ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนศร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 253 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : สืบสาน สัมพันธ์ ศิษย์ครู ปลูกต้นกล้าของพ่อ

ศิษย์เก่าศรีไผทสมันต์รุ่นสามมอหกทับสาม ปีการศึกษา ๒๕๓๒ พร้อมครอบครัว เยี่ยมชมโรงเรียน พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ยางนา ลิ้นฟ้า (เพกา) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 283 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนศรีไผทสมันต์จัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๕๒ น. ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 233 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กาชาดสุรินทร์มอบทุนการศึกษา

นักเรียนโรงเรียนศรีไผทสมันต์ก็ได้รับทุนการศึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ วัดบูรพาราม เนื่อ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 202 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 นางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์ เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ วางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 206 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนศรีไผทสมันต์คนใหม่

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา14.00 น. คณะครูโรงเรียนศรีไผทสมันต์ คณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนางสาวจุไรรัตน์ ไชยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจาร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 189 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนศรีไผทสมั... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 190 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทำดี แสดงความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึก

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประกาศความจงรักภักดีและรวมพลังรำลึก ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีไผทสมันต์  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 161 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายโครงการสัมพุทธยันตี

วันที่ 9-11 กันยายน 2559 นักเรียนโรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้เข้าร่วมโครงการสัมพุทธชยันตี เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 196 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : การนิเทศติดตามความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน

วันที่ 8 กันยายน 2559 โรงเรียนสินรินทร์วิทยาได้รับการประเมินกำกับติดตามนิเทศโรงเรียนในฝัน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะกรรมก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 232 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

โรงเรียนหนองอียอวิทยาได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งจะได้รู้ว่านักเรียนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรเพื่อนำมาประกอบในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 291 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนหนองอียอวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ โดยนักเรียนจะพาคุณแม่มาร่วมในงาน ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นข... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 277 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ท่านผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์การไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชาติ ในวันที่ 7... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 206 ครั้ง]
 
หัวข้อข่าว :

... :

 : สหวิทยาเขต  [เข้าชม 157 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปี2559

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ขึ้นเพื่อให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของบุคคลสำคัญในอดีต ทีมีต่อคนไ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 227 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรับน้องใหม่ปีการศึกษา2559

บ่ายของวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ของนักรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อสาน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 232 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2559

เช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้บูชาคุณครู บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักความเคารพที่ลูกศิ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 204 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : 28-29พฤษภาคม2559 อบรมถอดบทเรียนตามหลัก ปศพพ

วันที่ 28-29พฤษภาคม2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากสถานศึกษา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 230 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : วันออกกำลังกายโลก หรือ Challenge Day (แชลเลนจ์ เดย์)

วันออกกำลังกายโลก หรือ Challenge Day (แชลเลนจ์ เดย์)... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 317 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ขึ้นเขาสวายปี 2559

จังหวัดสุรินทร์มีสถานที่ท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สำคัญ ซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนพื้นเมืองมาอย่างยาวนานแห่งหนึ่ง คือ เขาสวาย ห... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 294 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพช่างเครื่องเงินสุรินทร์พื้นฐาน ประจำปี 2559

วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 พิธีเปิดงาน "โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพช่างเครื่องเงินสุรินทร์พื้นฐาน ประจำปี 2559" ระหว่างวันที่ 30 มีนาค... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 270 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : มอบบ้านสบายให้ยายตา จากการเคหะแห่งชาติ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนสินรินทร์วิทยา คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีมอบส่งบ้าน "บ้านสบายเพื่อยายตา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 261 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : เทศกาลประจำปีอำเภอเขวาสินรินทร์ "นุ่งผ้าไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรึม" ปี 2559

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ร่วมกับหน่วยงานอำเภอเขวาสินรินทร์ ได้ร่วมกิจกรรม เทศกาลประจำปีอำเภอเขวาสินรินทร์ "นุ่งผ้าไหม ใส่ประเกือม เรือมกันตรึม" ปี 2559... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 247 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : พิธีมอบจักรยานพระราชทาน

วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้มอบจักรยานพระราชทานให้แก่เด็กหญิง กรรณิชามาศ ใบเงิน นักเรียนชั้... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 169 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ- เนตรนารี ยุวกาชาด

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ- เนตรนารี ยุวกาชาด เป็น... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 168 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พบปะและมอบนโยบายให้แก่ชาวอำเภอเขวาสินรินทร์

วันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายอรรถพร  สิงหวิชัย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย แก่ชาวอำเภอเขวาสินรินทร์ หน่วย... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 167 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : "มหกรรมสินรินทร์วิทยาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการทางวิชาการและเฉลิมฉลองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558"

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา นำคณะครู นักเรียน ร่วม"มหกรรมสินรินทร์วิทยาแลกเปลี่ยนเรียนร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 189 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬา "เขวาสินรินทร์สัมพันธ์ ปี 2558"

พิธีเปิดกีฬาหน่วยงานอำเภอเขวาสินรินทร์ "กีฬาเขวาสินรินทร์สัมพันธ์" ปี 2558 โดย นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอเขวาสินรินทร์เป็นประธานเปิดงาน และมีนายจำล... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 282 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรม

วันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.09 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา นำคณะครู นักเรียน ร่วมพิธี "เขวาสินรินทร์ร่วมใจ สาม... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 227 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนสินรินทร์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์

วันที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00 น. นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา นำคณะครู นักเรียนร่วมพิธีตักบาตรเช้า ณ ที่ว่าการอำเภอเขวา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 188 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : Bike for Dad วันซ้อมใหญ่ ณ สินรินทร์วิทยา

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 15.09 นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา นำคณะครู นักเรียน ร่วมพิธีซ้อมใหญ่ "เขวาสินรินทร์ร่วใจ สามัคคี ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 181 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ประชาสัพธ์กิจกรรม "เขวาสินรินทร์ร่วมใจสามัคคี ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad"

วันที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 คณะครู นักเรียน หน่วยงานราชการและชุมชนในเขตอำเภอเขวาสินรินทร์ เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการในโครงการ "เขวาส... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 187 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : 30พย58..กิจกรรมแนะแนวอาชีพ

วันที่30พฤศจิกายน2558 นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ณ อาคารศรีพิสั... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 225 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมมอบเสื้อ Bike for Dad

วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา โดยท่าน ผอ.ชัยสิทธิ์ ชิดชอบ และคณะครูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบเสื้อให้แก่นักเรียน ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 230 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธรำลึก

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี เนื่องในวัน วชิราวุธรำลึก โดยมีผู้กำกับและลูกเสือเข้าร่วมกิจ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 164 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสินรินทร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับการทดสอบทางการศึกษา ระดั... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 236 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

ประวัติความเป็นมาของวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าโศกให้กับประเทศไทยครั้งใหญ่หลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 277 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเตรียมความพร้อมสู่การสอบโอเน็ตของนักเรียน ม.3 และ ม.6

วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนสายชั้น ม.3 และ ม.6 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบโอเน... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 162 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : 23 ตุลาคม 2558 วันปิยะมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ที่ผ่าน นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม แด่องค์พระบาทสมเด็จพระจุ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 222 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : 3พฤศจิกายน2558 ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและครูผู้ช่วย

3พฤศจิกายน2558 นางสาวพนมพร แก้วใส รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ได้ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 191 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน พิธีเปิดอาคารห้องน้ำ และห้องภาษาที่สอง และแจกผลการเรียน 1/2558

ในวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ทางโรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้มีกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และพิธีเปิดอาคารห้องน้ำ ห้องภาษาที่สอง และแจก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 197 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลเบื้องต้น

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลเบื้องต้น โดยโรงเรียนสินรินทร์วิทยา ร่วมกับ อดีต สส.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร หัวหน้าสโมสรฟุตบอลสุรินทร์ซิตตี้ ก... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 202 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : แนะแนวการศึกษาต่อ จาก มทส.

วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีโครงการดีๆ รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง แนะแนวการศึกษาต่อมาที่โรงเรียนสินรินทร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 228 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู พนักงาานของรัฐ และลูกจ้าง โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

ภาพกิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู พนักงาานของรัฐ และลูกจ้าง โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ระหว่างวันที่ 6 - 8 เดื... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 200 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการ "หนุมานชาญสมรวานรชวนน้องทำดี" ปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

1 กันยายน 2558 กิจกรรมในโครงการ พัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม "หนุมานชาญสมร วานรชวนทำดี" ปี 2 ปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา กิจกรร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 309 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ร่วมรณรงค์โครงการ bike for MOM ปั่นเพื่อแม่

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ร่วมกิจกรรมรณรงค์โครงการ bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน รวมพลัง... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 191 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ทัศนศึกษา จ.ศรีสะเกษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

27 สิงหาคม 2558 ศึกษาดูงาน ณ แหล่งเรียนรู้ จ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สถานที่ศึกษาดูงาน คือ ปรา... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 193 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา นายชัยสิทธิ์ ชิดชอบ ในการเข้ารับรางวัลสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 246 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 231 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ห... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 197 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปลูกต้นไม้ เชื่อมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับมูลนิธิออยสก้า OISCA

วันที่ 23 สิงหาคม 2558 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ร่วมกับมูลนิธิออยสก้า OISCA ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ เชื่อมมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ณ โรงเรียนสินรินทร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 236 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา

วันที่  29  กรกฎาคม  2558  คณะครู นักเรียน โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษา โดยการแห่เทียนและถวายเครื่องสังฆ... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 240 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : แห่เทียนเข้าพรรษาปี 2558

โรงเรียนสวายวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมวันแก่เทียนเข้าพรรษากับหน่วยงานทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านแต่ละหมู่... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 397 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 1กรกฎาคม2558

วันที่ 1กรกฎาคม2558 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสยาม โดยมีนายแสน แหวนวงศ์ ประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน ลูกเสือ เนตรนาร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 231 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : นคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนสวายวิทยาคาร เข้าร่วมพิธีการเดินสวนสนามที่โรงเรียนบ้านสวาย หลังจากประกอบพิธีการเดินสวนสนามก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 346 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : วันสุนทรภู่ 2558

แว่วกวีรุ่นหลัง กวีเก่าก่อนคำกลอนเจื้อแจ้ว ทั้งร้อยแก้วร้อยกรองคล้องคล่องหู ไพเราะเสนาะท่วงทำนองฟู ร้องรู้งามร้อยถ้อยความตามหมาย อันตัวข้ารุ่... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 257 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรม To Be NumBer One

... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 339 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนสินรินทร์วิทยาร่วมกับหน่วยงานในอำเภอเขวาสินรินทร์จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 189 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสุขวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนศรีสุขวิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครูให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีสุขวิทยา  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 205 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : วันไหว้ครู 2558 โรงเรียนสวายวิทยาคาร

น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที แม้งานหนักเหน็ดเหนื่อยไม่เคยบ่น สู้อดทนส่งเสริมศิษย์พิชิตฝัน สู้อุตส่าห์สั่งสอนทุกวี่วัน จิตมุ่งมั่นอบรมจริ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 227 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : 14 มิถุนายน 2558 รักษ์ภาษาไทย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา นายจำลอง ภู่สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสมรรถนะคว... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 279 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนหนองอียอวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการเคารพต่อผู้ให้การอบรมปลูกฝังความรู้และวินัยในการเรียน ภา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 359 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่๓ และมัธยมศึกษาปีที่๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนนาบัววิทยา

โรงเรียนนาบัวบัววิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๗ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ และมัธยมศึกษาปีที่๖ ณ หอประชุมโรงเรีย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาบัววิทยา  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 212 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : รองผอ.เขต สพม.33 ออกเยี่ยมและแนะนำโรงเรียน เรื่อง นโยบาย จุดเน้นปี 58 ของ สพฐ.

เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนสินรินทร์วิทยา เพื่อเตรียมค... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 197 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : 15พฤษภาคม2558ยกเสาเอกโดมหลังใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายจำลอง ภู่สมเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 นายปริญญา กรวยทอง ประธานคณะกรรมการก... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 249 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : เปิดภาคเรียนใหม่ 1/2558

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และนักเรียน ม.4 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 ชี้แจงโครงการเรียนแบบคู่ขนาน สายสามัญกับอาชีวะศ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 207 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : "ศรีพิสัยเย็นร่ำฉ่ำอมรพรสงกรานต์" ประจำปี 2558

วันที่ 17 เมษายน 2558 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยได้ทำบุญครบรอบ 43 ปี การก่อตั้งโรงเรียน นำโดยท่านประธาน นายปริญญา กรวยทอง ประธานในพิธี มีการระดมทรัพยากรสร้... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 324 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2557

เมื่อวันที่31มีนาคม2558 นายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าสู่พิธีการ มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 248 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : มอบเงินบริจาค สิ่งของ ช่วยเหลืออัคคีภัย

วันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต33 และโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ได้เดินทางไปมอบเงินบริจาค สิ่งของเพื่อช่วยเหลือ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 256 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ลงนามถวายพระพร ณ โรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย นำโดยนายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย เข้าร่วมลงนามถวาย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 242 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
หัวข้อข่าว : ประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา2557

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 นายสมเกียรติ พานิชย์กิจเจริญ ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาพร้อมคณะกรรมการประเมินทั้งหมด 6 ท่าน เข้านิเท... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย  : สหวิทยาเขต 4 (ศรีสำโรง) [เข้าชม 220 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
หัวข้อข่าว : ร่วมกิจกรรมวันรำลัก Word Thing Day 2015

โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมได้ส่งตัวแทนผู้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวัน ร่วมกิจกรรมวันรำลัก Word Thing Day 2015 ณ โรงเรีย... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 354 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : บูรณาการความรู้ สู่ค่านิยม 12 ประการ ม.4

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ได้จัดกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามความสนใจ ความสามารถ และความต้องการ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 200 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

เมื่อวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การออกค่ายของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 211 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง(ระดับกลุ่มจังหวัด)... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสินรินทร์วิทยา  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 223 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ

เมื่อวันที 19 ธันวาคม 2557 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ โดยให้นักเรียนได้คิดท่าทางประกอบเพลงและร่วมกัน... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 252 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา
หัวข้อข่าว : การอบรมพัฒนาครูสหวิทยาเขต 8 ระหว่างวนที่ 9-11 กุมภาพันธ์ ณ จังหวัดมุกดาหาร

คณะครูสังกัดโรงเรียนใน สหวิทยาเขต 8 พร้อมใจยกทีมไปจัดงานที่จังหวัดมุกดาหาร อย่างสนุก ได้สาระ การแลกเปลียนแนวคิดใหม่ ๆ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวเชดวิทยา  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 357 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : บูรณาการความรู้ สู่ค่านิยม 12 ประการ

วันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โดยท่านผู้อำนวยการชูเดช อำพันทอง ได้ให้เกียรติเปิดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักขอ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 215 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : ยอดนักออม

ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาแยกวัดหนองบัว ได้สรุปผลการการออมของธนาคารโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ช่วงเดือนพฤศจิกายน - ... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 207 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการสถานศึกษาพบปะเยี่ยมเยือนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคมที่ผ่าน ทางโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ยินดีตอนรับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ โดยคุณสุวัฒน์ ลิ้มถวิล ประธานคณะกรรม... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  : สหวิทยาเขต 3 (จอมพระ-เขวาสินรินทร์) [เข้าชม 212 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : I dol TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุรินทร์

ในการนี้ทางโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ได้เข้าร่วมการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถกล้าแสดงออก นักเรียนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ซึ่งโรงเรียน... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 254 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูนร่วมนำเสนอผลงานการดำเนินโครงการ ชมรม TO BE NUMBER ONE รักษาระดับเงินปีที่3

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานการดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE ณ โรงแร... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  : สหวิทยาเขต 8 (ศรีนครอัจจะ) [เข้าชม 227 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
หัวข้อข่าว : การสอบวิชาพิเศษสูทกรรม กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมการสอบวิชาพิเศษสูทกรรม วิชาที่ว่าด้วยการทำอาหารชาวค่... :


เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 316 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : 2

hhh

...
 :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 7 (ปราสาท-เชิงพนม) [เข้าชม 221 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : 1

hhh... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 200 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : 1

hhh... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 230 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : hhhhhh

hhh... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 220 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา
หัวข้อข่าว : hhhhhh

hhh... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนแนงมุดวิทยา  : สหวิทยาเขต 2 (สิรินธร) [เข้าชม 180 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูศศิกาญจน์ ชุมแวงวาปี

โรงเรียนหนองอียอวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูศศิกาญจน์ ชุมแวงวาปี ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปีพุทธศักราช ๒... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองอียอวิทยา  : สหวิทยาเขต 6 (ศรีนครเตา) [เข้าชม 261 ครั้ง]
 
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร
หัวข้อข่าว : โรงเรียนของพวกเราศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ผ้าป่าสร้างโดมหน้าเสาธงโรงเรียนสวายวิทยาคาร

***...สำหรับท่านใดที่ต้องการช่วยเหลือสายผ้าป่าแต่ ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไร ข้อมูลตามด้านล่างนี้เลยนะครับ...*** 1.ทำเป็นสายผ้าป่าครับ ตามแบบฟอร์มหารา... :

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสวายวิทยาคาร  : สหวิทยาเขต 1 (สุรวิทยาคาร) [เข้าชม 1633 ครั้ง]
 
 จำนวน  674  รายการ NextLast